Društvo ljubiteljev jaslic

Redni zbor članstva DLJ Slovenije

Vabimo na redni zbor članstva Društva ljubiteljev jaslic Slovenije, ki bo na Brezjah v dvorani nad zakristijo v soboto, 17. marca 2018 ob 9.30.  Pred tem bo v baziliki Marije Pomagaj sv. maša ob 8.30

Dnevni red:

  1. V kulturnem programu na začetku skupščine bodo podeljena PRIZNANJA kot oblika zahvale posameznikom, ki nesebično širijo sporočilo božiča.
  2. Izvolili bomo delovna telesa za nemoten potek zbora članstva.
  3. Duhovni nagovor “Ali ni najino srce gorelo v nama” /Lk 24, 32/ bo imel predsednik DLJ SLO.
  4. O delu v minulem letu bodo poročali tajnik in nadzorni odbor. Sprejeli bomo zaključni račun za leto 2017.
  5. O načrtih za delo v letu 2018 bo spregovoril podpredsednik DLJ SLO. Sprejeli bomo finančni načrt in glasovali še o drugih sklepih in priporočilih iz razprave.
  6. Razno in agape.

 

Predsednik DLJ SLO, p.dr. Leopold Grčar OFM