Društvo ljubiteljev jaslic

Nastanek društva

Ob koncu razstave jaslic leta 1993 je bilo v Ljubljani srečanje prijateljev jaslic. Takrat je bila izražena tudi želja, da bi se ustanovilo Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije.

To upanje se je uresničilo 16. novembra 2001, ko je Upravna enota Radovljica, Oddelek za upravne notranje zadeve izdal na podlagi 16. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odl. US) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih (Uradni list RS, št. 89/99), na  zahtevo Društva ljubiteljev jaslic, z dne 14. 11. 2001, za vpis društva v register društev, naslednjo

O D L O Č B O

V register društev, ki ga vodi Upravna enota Radovljica,Oddelek za upravne notranje zadeve

se vpiše pod zaporedno številko 328 DRUŠTVO LJUBITELJEV JASLIC,
s sedežem na Brezjah št. 72 in z matično številko 1601300.

Na pobudo pokojnega akademika dr. Nika Kureta ima Društvo ljubiteljev jaslic, tudi znak in pečat, ki je ovalne oblike z diagonalo 50 mm in napisom DRUŠTVO LJUBITELJEV JASLIC SLOVENIJE.

Znak je oblikovan po pečatu benediktinskega samostana v Gornjem Gradu iz leta 1242 in velja za eno najstarejših upodobitev Gospodovega rojstva na Slovenskem.

Znak Društva ljubiteljev jaslic (DLJ) je izdelalo Podjetje za grafično oblikovanje TRAJANUS d. o. o., Roka Savnika v Kranju,oblikoval pa ga je Sine Anton Kovič.