Društvo ljubiteljev jaslic

Kratka reportaža ob koncu razstav jaslic, na katerih je sodelovalo Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije

100 Presepi Roma

Na mednarodni razstavi jaslic v Rimu je sodelovalo 33 držav z 42 jaslicami. Iz Slovenije je bilo izbranih troje jaslic. To dokazuje, da je prireditelj prepoznal kakovost jaslic iz Slovenije.   Lesene jaslice, ki jih je izrezbarila gospa Fanči Smole iz Rodice pri Domžalah, so prejele  posebno nagrado.

14. razstava jaslic v Jurkloštru

 Razstava jaslic v nekdanji kartuziji je posebno doživetje. Je ena od razstav z najdaljšo tradicijo. Letos je bilo tam na ogled 72 jaslic. Kot posebnost veljajo jaslice izdelovalca Simona Rutnika iz Mute v obliki granate, kar je umetnikov odziv na konec soške fronte pred 100 leti.

Vseslovenska razstava jaslic pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah

 Občina se že sedem let trudi popestriti božič in novo leto v kraju. Del tega so velike jaslice na prostoru pred samostanom in ogromen adventni venec. Nekaj posebnega pa je razstava jaslic v protokolarnih prostorih sv. Martina v nekdanji samostanski kleti. Društvo je sodelovalo z blizu sedemdeset eksponatov iz vse Slovenije.

 

Božični Vojnik

Je projekt, ki se je letos odvijal tretjič. Del širšega dogajanja je  razstava manjših jaslic v Domu sv. Jerneja. Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije je razstavo popestrilo z jaslicami štiriindvajsetih avtorjev in lastnikov iz vse Slovenije.

Božični Vojnik

Razstava afriških jaslic v Radečah

 Jaslice za razstavo v prostorih nove tržnice v Radečah je posodil gospod Gregor Tozon. Nudile so poseben zunaj slovenski pogled na jaslice.

razstava jaslic v Radečah