Društvo ljubiteljev jaslic

Škof dr. Andrej Saje izročil priznanje Antonu Šegini

Člana društva ljubiteljev jaslic Slovenije, župnik Jože Pavlakovič in rezbar Anton Šegina iz Starega trga ob Kolpi sta nas presenetila z monumentalnim delom. V župnijski cerkvi sv. Jožefa je župnik, sicer mizarski mojster, izdelal nove klopi. Stranice pa je ornamentiral v nizkem reliefu rezbar Anton Šegina. Upodobljene so osebe in dogodki iz sv. pisma. Upodobitve si sledijo tako, da so v bližini oltarja dogodki iz Jezusovega življenja. Gre za kristocentrično postavitev, ko se stoletja odrešenja zlivajo k daritveni mizi, kjer je pri vsaki sv. maši navzoč Jezus, ki je naš kruh življenja. Za rezbarsko delo  je škof dr. Andrej Saje izročil priznanje Antonu Šegini, za kar mu čestitamo tudi mi ob njegovi 50 letnici. Čestitke tudi župniku Jožetu.