Društvo ljubiteljev jaslic

Reliefne jaslice Antona Šegine

V soboto, 13. avgusta je župnik Jože Pavlakovič iz Starega trga blagoslovil velike reliefne jaslice pri podružnični cerkvi Marije Vnebovzete v Zagozdacu. Izdelal jih je domačin in član DLJ SLO Anton Šegina. Gre za globoki relief v 4 metra dolgo deblo hrasta. V kompoziciji je videti Svete Tri kralje, Marijo z Jezusom in Svetim Jožefom.  V cerkvi je bilo ob tej priložnosti na ogled še 20 njegovih jaslic. Odslej bodo velike jaslice krasile park ob cerkvi.  Čestitke rezbarju in priporočilo obiskovalcem, da si jih ogledajo.