Društvo ljubiteljev jaslic

Velika noč 2024

Beseda, ki je za nas postala vse, naš Gospod, pravim, Jezus Kristus, se
bliža k nam. Obljubil je bil, da bo zmeraj ostal z nami, zato kliče: Jaz
sem z vami vse dni do konca sveta. On je hkrati pastir, veliki duhovnik,
pot in vrata, in vse to hoče biti za nas tudi ob tem slavju. Bliža se
slovesnost, ki po apostolu kliče: Naše velikonočno jagnje, Kristus, je
bilo darovano. To slavje smo čakali. Prosečega psalmista je Bog
razsvetlil, da je vzkliknil: Navdal me boš z veseljem ob rešitvi. Nad
odstranitvijo zla se je treba veseliti, to je res treba slaviti. Da boš
dosegel to dobrino, si prizadevaj za pošteno življenje, vztrajaj v
premišljevanju božjih reči, trudi se za mir srca v svetem strahu pred
Bogom.
(Iz Velikonočnih pisem sv. Atanazija, škofa)

Ves uspeh je Jezus dosegel z resnico in dobroto. Ko je vstal od mrtvih
ni delal hrupa, nikogar ni prepričeval, nikomur ni grozil ali se
maščeval. Pilatu in vsem oblastnikom je še naprej puščal oblast. Do
zmage ni prišel z orožjem ali nasiljem. Za rešitev sveta tudi danes
potrebujemo vero, resnico, zvestobo, razdajanje, dobroto, spoštovanje.
Po tej poti je Jezus zmagala in tudi nas vabi na to pot, ki nas vodi k
zmagi nad grehom in odpira vrata v večno življenje.

Blagoslovljeno veliko noč želim.
Felix Aleluja!

p. Robert Bahčič
predsednik DLJSLO