Društvo ljubiteljev jaslic

Zasedanje generalne skupščine jasličarjev

V španskem mestu Sevilla je ta konec tedna potekalo zasedanje generalne skupščine združenja jasličarjev (https://www.unfoeprae.org/it/welcome). Udeležil se ga je tudi p. Robert Bahčič, predsednik slovenskega društva jasličarjev.

Zasedanje generalne skupščine UN-FOE-PRAE (mednarodno združenje ljubiteljev jaslic) je potekalo v soboto, 4. marca 2023 v Sevilji, v Španiji, kjer bo od 29. oktobra do 5. novembra 2023 mednarodni kongres ob 800-letnici praznovanja Frančiškovega božiča v Grecciu 1223.
Pregledali smo delo zadnjih treh let, čas, ko nismo imeli zasedanja skupščine v fizični obliki niso bila mogoča.
Za letošnje jubilejno leto je predsedstvo združenja (UN-FOE-PRAE) pripravilo poseben logotip, ki ga bomo uporabljali po vsem svetu skozi vse leto. Več informacij lahko najdete na spletni strani združenja: https://www.unfoeprae.org/
Član predsedstva Pier Luigi Bombelli iz Italije je z dvema umetnikoma pripravil papirnate jaslične pole “Čudež v Grecciu”, v velikosti 100 × 20 cm in bodo v prodaji po vsem svetu, kjer delujejo društva ljubiteljev jaslic.
Sledila je predstavitev pripravljavcev letošnjega kongresa, na katerem pričakujejo okrog 600 udeležencev.
Naslednji kongres bo v Avstriji, leta 2028. Popoldan smo si ogledali prostore, kjer bo potekal letošnji XXII. mednarodni kongres jasličarske zveze ter nekatere znamenitosti samega mesta.

Od 21 članov mednarodnega združenja jasličarjev se je zasedanja udeležilo 15 predstavnikov, nekateri, iz Brazilije, Argentine, Kolumbije, … so zasedanje spremljali in sodelovali preko povezave zoom.

Tekst in foto: p. Robert Bahčič