Društvo ljubiteljev jaslic

Velikonočno voščilo

Spoštovani prijatelji jaslic!

V velikonočni hvalnici za velikonočno vigilijo beremo:
»To je noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti
in kot zmagovalec vstal od mrtvih.
O zares presrečna noč, v kateri se zemlja druži z nebesi in človek z Bogom.
Prosimo te torej, Gospod,
naj ta sveča, posvečena tebi, to noč razsvetljuje brez pojemanja,
naj ti bo prijetna in se prelije v nebeško svetlobo.
Njene pramene naj najde zvezda danica.
Tista danica, pravim, ki nikoli ne zaide, Kristus, tvoj Sin, ki se je vrnil od mrtvih,
jasno zasvetil človeškemu rodu in živi in kraljuje vekomaj. Amen.« (Exultet)

Naj bo ta prehod iz smrti v življenje, iz teme v svetlobo, iz žalosti v veselje za vse ljudi.
V luči Gospodove velike noči si razlagajmo stanje, v katerem živimo. Prisluhnimo glasu Vstalega Gospoda, ki je živi glas v tem trenutku, v katerem živimo in nas nagovarja:
»Glej, vse delam novo! (Raz, 21,5).

Naj vam vstali Gospod nakloni obilo zdravja na duši in na telesu, notranjega miru in veselja.

Felix Aleluja!