Društvo ljubiteljev jaslic

Romanje na Trsat in v Istro

Romarji na poti na Trsat.

Člani DLJ SLO in drugi ljubitelji jaslic smo tokrat poromali v hrvaško Primorje in Istro.

Najprej smo obiskali več kot 700 let staro Božjo pot na Trsatu.

Od tam smo se podali v Vodnjan blizu Pule, kjer hranijo v cerkvi sv. Blaža sakralne predmete od 7. do 11. stol, 370 relikvij več kot 250 svetnikov in več nestrohnjenih teles svetnikov.

Naslednji dan smo obiskali Božjo pot sv.Foške iz 7. stol. Na povratku pa smo se ustavili še v Poreču in si pogledali Eufrazijevo baziliko iz 6. stol.

Seveda je bilo romanje pod vodstvom p.dr. Leopolda Grčarja duhovna obnova in spodbuda za nadaljnje delo pri širjenju božične blagovesti.