Društvo ljubiteljev jaslic

Velikonočno voščilo

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.« (Kol 3,1-4)

Kristjani smo poklicani k trdni veri, da verujemo, da je Jezus resnično vstal in da živi. Zato je potrebno naše misli, molitve in dejanja usklajevati s tem pogledom na križanega in vstalega Gospoda. Najprej si moramo izprositi, kakor sveti Frančišek Asiški, da bi začutili tisto ljubezen, ki je Gospoda gnala na križ in tudi tisto bolečino, ki jo je doživljal na križu. To nas bo še bolj usmerjalo v vstajenjsko jutro, da je Nekdo vse to storil iz ljubezni do nas, da bi nas napolnil z resničnim upanjem, ki resnično prenavlja svet. Z močjo božje ljubezni, ki je šla na križ in z besedo vstajenja, premagujmo krivice in sovraštvo, ki so še vedno v svetu. Kličimo v to stanje zmede in bolečine Božji blagoslov, moč vstajenjskega zmagoslavja ter Božjega odpuščanja in notranjega miru.
Vsem želim blagoslovljeno praznovanje velike noči.

p. Robert Bahčič